مانیتورینگ اعصاب حین عمل

مانیتور اعصاب حین عمل

Endeavor Intra-Operative Neuro Monitoring

مانیتورینگ اعصاب حین عمل (نورو مانیتورینگ)


افزودن به سبد خرید

Xltek Protektor32 IOM System

مانیتورینگ اعصاب حین عمل (نورو مانیتورینگ)


افزودن به سبد خرید