تصویر تولید کننده شرکت تجهیزات پزشکی آمبو
کمپانی آمبو دانمارک در سال 1937 تاسیس و مبدع محصول آمبو بگ بوده، در زمینه الکترودهای کاردیولوژی و نورولوژی از بهترین تولید کنندگان این محصولات می باشد.

EMG Needle Electrode

سوزن نوار عصب و عضله


افزودن به سبد خرید

Surface NCV Electrode

الکترود سطحی نوار عصب و عضله


افزودن به سبد خرید

Ambu Inoject Needle

الکترود سوزنی تزریق بوتاکس


افزودن به سبد خرید

Disposable EEG Cup Electrode

الکترود دیسکی یکبار مصرف آمبو


افزودن به سبد خرید

Subdermal Needle Electrode

سوزن زیر پوستی (ساب درمال)


افزودن به سبد خرید