تصویر تولید کننده شرکت تجهیزات پزشکی نیتوس
کمپانی نیتوس آمریکا تولید کننده پیشرو دستگاهای نوار عصب و عضله، نوار مغز، مانیتورینگ اعصاب حین عمل و لوازم جانبی آنها بوده و برند هایی هچون مدلک سینرجی و نیکولت که در بهترین مراکز درمانی سراسر دنیا استفاده می گردد از زیر مجموعه های آن می باشد.

Synergy UltraPro S100 EMG NCS EP System

دستگاه نوار عصب و عضله سینرجی اولتراپرو

Nicolet EEG

دستگاه نوار مغز نیکولت

Nicolet LTM System

مانیتورینگ صرع

Nicolet EDX Synergy NCS EMG EP IOM System

دستگاه نوار عصب و عضله مدلک سینرجی

Nicolet Sleep System

دستگاه بررسی اختلالات خواب

ICU Neuro Monitoring System

دستگاه نوار مغز مانیتورینگ ICU